Już teraz możesz zalogować się do Redmine’a na konto testowe i sprawdzić prawie wszystkie jego możliwości.

Aby się zalogować, wejdź na stronę demo.myredmine.com i użyj następujących danych:

Login: demo
Hasło: demo