Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem jest jednym z czterech głównych procesów systemu zarządzania jakością, zgodnie z normami ISO 9000:2000. Obejmuje trzy główne obszary, które powinny stać się przedmiotem stałej troski kierownictwa organizacji: kształtowanie zaangażowania, zapewnienie kompetencji oraz kształcenie i szkolenie.

Celem tej pracy nie jest rozwodzenie się nad zarządzaniem zasobami ludzkimi jako takim, a etyczne podejście do tego zarządzania, dlatego samą kwestie zarządzania omówię bardzo ogólnikowo.

Normy ISO 9000:2000 nakładają na kierownictwo organizacji obowiązek właściwego zarządzania zasobami ludzkimi. W modelu systemu zarządzania jakością opisanym w tych normach, zarządzanie personelem jest jednym z czterech głównych procesów obok realizacji wyrobu, pomiarów, analizy i doskonalenia oraz odpowiedzialności kierownictwa. Waga tego problemu wynika z zasad filozofii zarządzania przez jakość (z ang. TQM – Total Quality Menagement), będącej podstawą wymienionych norm. „Wśród ośmiu zasad tej filozofii przynajmniej dwie dotyczą bezpośrednio zasobów ludzkich:

  • zaangażowanie ludzi: ludzie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji;
  • przywództwo: przywódcy ustalają jedność celu i kierunku działania organizacji. Zaleca się, aby tworzyli oni i utrzymywali środowisko wewnętrzne, w którym ludzie mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów organizacji. W szczególności środowisko pracy powinno zachęcać do kreatywnych metod pracy i możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału organizacji.” (Dyrektor zarządzający, nr 1, 2006, s. 11)

 

Nie wystarczy szukać dróg poprawy jakości tylko w procesie realizacji wyrobu lub usługi, bowiem bez równorzędnego traktowania trzech pozostałych procesów (w tym oczywiście procesu zarządzania zasobami ludzkimi), składających się na kompleksowy system zarządzania jakością, efekty działania organizacji będą niewielkie.

Jednym z istotnych (czy najistotniejszym… to kwestia dalece dyskusyjna) zadań menedżera zarządzającego personelem jest dbałość o rozwój pracowników. Powszechnie znana jest hipoteza o pozytywnym wpływie dobrej atmosfery w pracy na wydajność. Ludzie niepoddani działaniu stresów psychicznych, swobodni psychicznie, pewni życzliwości i zaufania ze strony kierownika pracują wydajniej i są bardziej zaangażowani.

Każdy menedżer powinien podejmować takie działania, które poprawią stosunki panujące w organizacji i korzystnie wpłyną na sytuację personelu. Do działań tych można zaliczyć: informację dla załogi, informację o problemach i opiniach załogi, zbudowanie systemu zaspokajania potrzeb społecznych pracowników.

Podstawową zasadą dobrej atmosfery współpracy przełożony-podwładny jest bogata informacja o wszystkim tym, co dotyczy zakładu pracy i jego pracowników. Nic bardziej nie przeszkadza kształtowaniu poczucia współgospodarowania jak nieświadomość tego, co jest planowane, co ma się dziać w zakładzie (…) Z problemem informacji załogi wiąże się sprawa dostępności dyrektora dla pracowników wykonawczych (…) Praktyka wykazała, że niemożliwe jest sprawne zorganizowanie pracy nowoczesnego dyrektora na zasadzie spontanicznej ‘dostępności’. ‘Dostępność’ winna być zorganizowana, a więc powinny być określone godziny przyjęć pracowników w ich sprawach osobistych, stałych wizytacji stanowisk pracy i kontaktów zbiorowych. Są to pozycje, które wymagają uwzględnienia w planie pracy dyrektora. – (W. Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977, s. 369-370).

W obecnym świecie menedżerowie mają nie lada problem z zarządzaniem personelem (jak zresztą zwykle). Z jednej strony muszą tak kierować pracownikami, aby nie naruszać ich praw, poglądów na pewne sprawy, nie ingerować w ich wolność osobistą, wyznania, traktować ich zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi, a z drugiej strony zadbać o zyski przedsiębiorstwa. Jeżeli uda się im to połączyć i stworzyć odpowiednią atmosferę w pracy, to wydajność pracowników na pewno będzie wysoka.

 

Zarządzanie zespołem z Redmine

Program do zarządzania zespołem i projektami znacznie ułatwia komunikację i pracę w zespole. Redmine, czyli najlepsze tego typu narzędzie online wspomaga tę współpracę. Dobrą praktyką – stosowaną szczególnie przez zespoły „zdalne” oraz przy projektach internetowych – jest tzw. „komunikowanie się za pomocą zagadnień”.

Jeżeli zauważyliśmy jakiś błąd, mamy pomysł na nową funkcjonalność lub chcemy aby ktoś coś wykonał – nie podchodzimy i nie dzwonimy do niego. Wystawiamy ticket dokładnie opisujący to zagadnienie, a o kontakt osobisty prosimy jedynie wtedy, gdy problem jest dla wykonawcy trudny lub niezrozumiały. W ten sposób szanujemy czas swój i swoich współpracowników.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>